تازه ها

مختصر و مفید

شغل هر فرد، حامی یا مانع تحقق خود!

چون تحقق خود بدون تعهد در کار امکان پذیر نیست، شغل یا کار شخص می تواند از تلاش وی برای تحقق خود حمایت کند یا مانع آن شود. ظاهراً کاری که تحقق خود را ترغیب می کند، کاری است که شخص بتواند به شیوه ی دلخواهش انجام دهد، یعنی کاری نه چون کار خط تولید در کارخانه ها که کارگران ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها