تازه ها

مختصر و مفید

بین از دست دادن چرای زندگی با تحمل چگونگی وجودمان چه ارتباطی وجود دارد؟

ظاهراً عده ی بیشماری از ما «چرای» زندگی خود را از دست داده ایم و به همین سبب تحمل «چگونه»ی وجودمان، هرچند سرشار از رفاه و وفور باشد، دشوارتر شده است. منبع: شولتس، دو آن (۱۳۹۳)، روانشناسی کمال الگوهای شخصیت های سالم، ترجمه ی گیتی خوشدل، تهران: پیکان. ص ۱۶۹. این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟به درد نخور ()خسته کننده ()مفید ()جالب ()عالی () ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها