تازه ها

مختصر و مفید

لذت بردن از تجربه های تکراری!

مختصر و مفید

خواستاران تحقق خود، تجربه های خاص را بدون توجه به این که تکرار شده باشند یا نه، با احساس وجد و احترام و شگفتی می ستایند. برای مثال در حین رانندگی روزانه به سوی کار، می توانند منظره ی دلپذیر یا آرامش بخشی را پس از پنج سال با همان لذت روز اول تماشا کنند. خواستاران تحقق خود می توانند ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها