تازه ها

مختصر و مفید

نیرومندترین عامل شخصیت انسان چیست؟!

همان گونه که هر یک از ما از تجربه هایی که در گذشته گرد آورده ایم سرشاریم، نوع بشر نیز چنین است. مخزن این تجربه های مشترک تکاملی، ژرف ترین و دست نیافتنی ترین سطح شخصیت انسان یا ناهشیار جمعی است که اساس شخصیت فرد قرار می گیرد. ناهشیار جمعی، رفتار کنونی فرد را هدایت می کند و بنابراین، نیرومندترین ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها