تازه ها

مختصر و مفید

سه ویژگی مهم انسانیت!

مختصر و مفید

🔆حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرمایند: سه ويژگى است كه در هر كس يافت شود، به ويژگى هاى ايمان كامل متحقق مى گردد:   🔸آن كه وقتى خشنود گردد، خشنودى اش او را به باطل نكشاند؛ 🔸و خشمش او را به هنگام خشم، از حق برون نبرد؛ 🔸 و هر گاه توان يافت، به آنچه از او نيست، ... ادامه مطلب »