تازه ها

مختصر و مفید

به نظر آلپورت چه چیزی کانون وجود آدمی را تشکیل می دهد؟

آلپورت می گوید: «داشتن هدف های درازمدت، کانون وجود آدمی را تشکیل می دهد و بشر را از حیوان، سالمند را از کودک و در بسیاری از موارد شخصیت سالم را از شخصیت بیمار متمایز می سازد». منبع: شولتس، دو آن (۱۳۹۳)، روانشناسی کمال الگوهای شخصیت های سالم، ترجمه ی گیتی خوشدل، تهران: پیکان. ص ۱۶. این نوشته را چگونه ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها