تازه ها

مختصر و مفید

نقطه ی مقابل آفرینندگی چیست؟!

به اعتقاد فروم، نقطه ی مقابل آفرینندگی، میل به ویرانگری است. او می نویسد: «اگر نتوانم زندگی بیافرینم، می توانم ویرانش کنم. ویرانگری هم مرا از زندگی فراتر می برد». در عمل ویرانگری هم شخص می تواند از حالت فعلپذیری فرا رود. میل به ویرانگری مانند آفرینندگی، درگیری فعالانه با جهان است. آفریدن یا ویران کردن، عشق یا نفرت، تنها ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها