تازه ها

مختصر و مفید

افسردگی بین دختران و پسران

در بررسی 474 کودک با میانگین سنی 11 سال، معلوم شد که دختران در مقایسه با پسران، افسردگی بیشتری داشتند و بیشتر از پسران نگران بودند که دیگران در مورد آنها چه فکری می کنند (رودلف و کانلی، 2005). برگرفته از: شولتز، دوان پی و سیدنی الن شولتز (1392)، نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر ویرایش.   این ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها