تازه ها

مختصر و مفید

افسردگی بین دختران و پسران

مختصر و مفید

در بررسی ۴۷۴ کودک با میانگین سنی ۱۱ سال، معلوم شد که دختران در مقایسه با پسران، افسردگی بیشتری داشتند و بیشتر از پسران نگران بودند که دیگران در مورد آنها چه فکری می کنند (رودلف و کانلی، ۲۰۰۵). برگرفته از: شولتز، دوان پی و سیدنی الن شولتز (۱۳۹۲)، نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر ویرایش.   این ... ادامه مطلب »