تازه ها

مختصر و مفید

آیا راه های معنا بخشیدن به زندگی، متناظر با نظام های بنیادی ارزش هاست؟!

سه راه معنا بخشیدن به زندگی، متناظر با سه نظام بنیادی ارزش هاست: ارزش های خلاق، ارزش های تجربی و ارزش های گرایشی. منبع: شولتس، دو آن (۱۳۹۳)، روانشناسی کمال الگوهای شخصیت های سالم، ترجمه ی گیتی خوشدل، تهران: پیکان. ص ۱۶۱. این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟به درد نخور ()خسته کننده ()مفید ()جالب ()عالی () 00 ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها