تازه ها

مختصر و مفید

تأثیر متقابل ذهن انسان و رفتار او – قسمت اول

مختصر و مفید

🗯 تصور کنيد يک روز صبح زود که از خواب بيدار مي شويد، پر از شور و شوق هستيد. احساس خوبي داريد. شاد و سرشار از انرژي هستيد تا روزتان را آغاز کنيد. 💬 بعد موقع صبحانه با همسرتان دعوا مي کنيد و سيلي از عواطف ناخوشايند شما را در بر مي گيرد. عصباني مي شويد و در احساس خشم ... ادامه مطلب »