تازه ها

مختصر و مفید

اصرار ورزیدن بر انجام امور؛ خوب یا بد؟!

سعی کردن برای انجام کامل یک کار و ترجیح دادن آن خوب است و می‌تواند سرمنشأ کارهای چشمگیری شود. اما اصرارورزیدن روی آن هم می‌تواند چنین نتایجی در پی داشته باشد؟ با این کار فقط اضطراب «محض» ایجاد می‌کنید! منبع: الیس، آلبرت (۱۳۹۱)، احساس بهتر بهتر شدن بهتر ماندن، مترجم مهرداد فیروزبخت، تهران: خدمات فرهنگی رسا. ص۱۶۲. این نوشته را ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها