تازه ها

مختصر و مفید

تفاوت مردان و زنان در مکالمات روزمره!

مردان در مکالمه ها، در مقایسه با زنان صراحت بیشتری دارند. یک مرد ممکن است بگوید: «من فکر می کنم شما در این مورد اشتباه می کنید». اما ممکن است از یک زن بشنوید: «آیا به تحقیقات انجام شده توسط واحد بازاریابی نگاه کرده اید؟» (منظور او این است که اگر گزارش را ببینید، متوجه خواهید شد که حرفی که ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها