تازه ها

مختصر و مفید

یک راه بهتر شدن!

دقیق‌ترین راه بهتر شدن این است که قبول کنید تا حدودی خودتان احساس کردن و رفتار کردن مخربتان را ایجاد می‌کنید و می‌سازید. این احساس کردن و رفتار کردن مخرب را نیز با اصرار ورزیدن بر این نکات ایجاد می‌کنید: من حتماً باید خوب عمل کنم، دیگران حتماً باید ملاحظه‌ی مرا بکنند و شرایط زندگی من حتماً باید خوب باشد. ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها