تازه ها

مختصر و مفید

توجه به رفتار به جای ویژگی های شخصیتی در کار و زندگی!

مختصر و مفید

از سری فایل های صوتی دو سه دقیقه ای های طرح ارزش آفرینانه ی شابک: این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟به درد نخور ()خسته کننده ()مفید ()جالب ()عالی () ۲۰ ادامه مطلب »