تازه ها

مختصر و مفید

مهاجرت از یک شغل به شغل دیگر!

مختصر و مفید

امروزه ما در حوزه ی کاری مان مثل عشایر شده ایم: دائماً در حال کوچ کردن هستیم و از شغلی به شغل دیگر مهاجرت می کنیم. با وجود کوچ دائمی، از ما انتظار می رود که مهارت های جدیدی کسب کنیم و از مهارت های قبلی مان دست برداریم. ایده ی یادگیری مجموعه ای پایه ای از مهارت ها و ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها