تازه ها

مختصر و مفید

تأثیر متقابل ذهن انسان و رفتار او – قسمت دوم

مختصر و مفید

تصور کنيد که ذهن انسان هم مثل پوست اوست. وقتي به پوست سالم دست مي زنيد، احساس بسيار خوشايندي پيدا مي کنيد. پوست براي لمس کردن ساخته شده، و احساس لمس کردن شگفت انگير است. حالا تصور کنيد که پوست شما زخمي شده و چرک کرده است. اگر به پوست زخمي دست بزنيد، به آن صدمه مي زنيد، پس سعي ... ادامه مطلب »