آخرین خبرها

مختصر و مفید

ده سؤال مهم در مورد تصمیمات مشتریان

مختصر و مفید

مشتریان ما چه کسانی هستند؟ نیازها و خواسته های آنان چیست؟ هدف های آن‌ها چیست؟ تصمیم‌گیرندگان در مورد خرید چه کسانی هستند؟ عوامل صاحب نفوذ و توصیه کنندگان چه کسانی هستند؟ چگونه در مورد خرید تصمیم می گیرند؟ چه وقت برای خرید آمادگی دارند؟ معمولاً چه مقدار خرید می کنند؟ معمولاً چه برندی را انتخاب می کنند؟ برای خرید به …

بیشتر بخوانید »